Peter Pan:

Pica Pau:

Piu Piu:

Pocoyo:

Polly:

Power Rangers:

Pucca e Garu:

Rock:

Scooby-Doo:

Sininho: